Maatregelen Sassaya in verband met coronavirus

Met de uitgebreide maatregelen die zijn aangekondigd voor de beperking van de verspreiding van het coronavirus, zijn door Sassaya ook maatregelen getroffen op dit gebied.

Deze maatregelen gelden tot en met minimaal 6 april 2020, of mogelijk langer als deze datum landelijk wordt opgerekt.

Wij zullen onze medewerkers indien mogelijk vragen (op gepaste tijden) thuis te werken. Dit wordt regelmatig geëvalueerd.

Al onze dienstverlening blijft doorgaan, echter zoveel als mogelijk online.

Fysieke afspraken worden bij voorkeur vervangen door telefonische afspraken en verplaatsen we alleen als dat echt niet anders kan. Uiteraard wordt u hierover ook door de betreffende medewerker persoonlijk geïnformeerd.

Administraties worden zoveel mogelijk contactloos aan de deur aangenomen en daarna telefonisch of online doorgenomen (Teams, Skype, c.a.)

Wij vertrouwen op uw begrip voor de landelijke situatie

Met vriendelijke groet,

Sassaya

 

Sassaya measures related to coronavirus

With the comprehensive measures announced to limit the spread of the coronavirus, Sassaya has also taken measures in this respect.

These measures apply until at least 6 April 2020, or possibly longer if this date is extended nationally.

If possible, we will request our employees to work from home (at appropriate times). This is regularly evaluated.

All our services continue, but as much as possible online.

Physical appointments are preferably replaced by telephone appointments and we only postpone if there is no other option. Of course, you will also be personally informed about this by the employee concerned.

Administrations are collected at the door as much as possible and then discussed by telephone or online (Teams, Skype, etc.)

We rely on your understanding for the national situation

Kind regards,

Sassaya

CONTINUE TO OUR SITE